Naše nabídka
Kde nás najdete?

Petr Karbula
Moučná 1332
290 01 Poděbrady
petrkarbula@seznam.cz

napište nám

Střechy

Střecha je stavební konstrukce, která představuje závěrečnou etapu hrubé stavby. Střechy chrání stavbu shora a také chrání budovu, její uživatele a majetek před nepřízní povětrnostních vlivů. Střecha se skládá z nosné konstrukce – krovu a střešní krytiny – izolačních vrstev, např. hydroizolace, tepelná izolace, parozábrana a krycích vrstev, která působí jako ochrana izolací před mechanickým poškozením a plní i vizuální účel.

Střechy na klíč

Připravíme pro vás kompletní servis při konstrukci vaší střechy. Střechy na klíč vám po vzájemné konzultaci zhotovíme přesně dle vašich představ.

Rekonstrukce střechy

Rozhodnout se pro rekonstrukci střechy může mít mnoho důvodů. Rekonstrukce střechy pomůže vylepšit tepelně izolačních vlastností střechy, špatné hydroizolační vlastnosti, zateplení půdních prostor anebo je střecha ve špatném celkovém stavu. Neboť kvalitní a spolehlivá střecha se tak stává zásadním předpokladem ke spokojenému bydlení.

Střecha šikmá nebo rovná?

Malujete si svůj nový dům? A jakou má střechu? Určitě šikmou. Tento typ totiž u nás převažuje.

Střecha je nosnou konstrukcí, a proto by ji měl vždy navrhovat projektant, a to včetně statického návrhu. Nejde zrovna o levnou záležitost. Její cena se zpravidla pohybuje kolem deseti procent z celkových nákladů na stavbu. Ovšem na kvalitě bydlení se podílí mnohem více. Hukot při každém dešti, voda v podkroví a další závady mohou zkazit dobrý pocit z nového či rekonstruovaného domu.

Rovná je levnější, ale Pokud nebydlíte v památkově chráněné oblasti nebo vzhled střechy nereguluje sama obec, je pouze na vás a vámi zvoleném architektovi, jaký typ zvolíte. Rovná střecha vyjde levněji. To je asi jediné její pozitivum. Je mnohem více vystavená působení slunečního záření, vodě, sněhu a větru i střídání teplot. To se projevuje i na její životnosti, která - i přes stále kvalitnější stavební materiály - bývá kratší než u střechy šikmé. Proto šikmé střechy v tuzemsku převažují.